Maria Teresa Fábrega de la Guardia

Ildaura Fábrega de Benítez, Raquel Fábrega de Lapeira, Zenovia Fábrega, Dolores Fábrega de Fábrega y, sentada, Cristina Fábrega Fábrega.